Thông tin tuyển sinh

Tuyển sinh lớp nghiệp vụ sư phạm Tiếng Anh năm 2018

Tuyển sinh lớp nghiệp vụ sư phạm Tiếng Anh năm 2018

Thứ tư, 09 tháng năm 2018 10:59

Lưu ý: Phiếu đăng ký học viên tải theo file đính kèm bên dưới.

Lịch học thi, sát hạch lái xe A1 - Ngày 21/4/2018

Thứ sáu, 13 tháng tư 2018 08:48

Đề án tuyển sinh riêng năm 2018

Đề án tuyển sinh riêng năm 2018

Thứ năm, 12 tháng tư 2018 09:34

Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018

Thứ tư, 04 tháng tư 2018 08:05


Họ và tên:*
Số CMND:*
Số điện thoại:*
Ngành đăng ký:*
Hình thức:*
Mã xác nhận:

Thạc sỹ

Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018

Thứ tư, 04 tháng tư 2018 08:05

Đại học

Cao đẳng, Trung cấp

Ngắn hạn

Chat với BTU