Get Adobe Flash player

 

Ngành kế toán doanh nghiệp.

Kế toán là một bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị. Như vậy, Kế toán là gì? là những thắc mắc được đông đảo các bạn thí sinh quan tâm khi tìm hiểu về ngành Kế toán. Giải đáp được những câu hỏi trên, bạn sẽ mạnh dạn chọn cho mình một tương lai nghề nghiệp gắn với sự thông minh và khéo léo. “Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động”. Căn cứ vào thông tin kế toán, các nhà quản lý định ra kế hoạch, dự án và kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, các dự án đặt ra; các nhà đầu tư nắm được hiệu quả của một thời kỳ kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp, từ đó quyết định nên đầu tư hay không,...

 

 Chương trình đào tạo kế toán doanh nghiệp nhằm đào tạo người học có khả năng hiểu và vận dụng kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính, kế toán và những kiến thức chuyên ngành đã học để làm việc ở bộ phận kế toán trong doanh nghiệp thương mại, doanh nghiệp sản xuất hoặc đơn vị hành chính sự nghiệp; có đủ năng lực chuyên môn để đảm nhận công việc kế toán viên tại các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế; Có khả năng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của vị trí công tác đồng thời có thể học liên thông lên trình độ cao hơn như cao đẳng, đại học cùng chuyên ngành tại các trường cao đẳng, đại học trong cả nước.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, học sinh có nhiều cơ hội làm việc trong các bộ phận kế toán, tài chính của tất cả các loại hình doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức tín dụng, các đơn vị tư vấn kế toán tài chính, tư vấn dịch vụ kế toán

Đề án tuyển sinh năm 2017

Facebook CĐCĐ

Login Form