Get Adobe Flash player

 

Ngành Hành chính văn phòng

Ngành Hành chính văn phòng có nhiệm vụ đào tạo công chức hành chính cho các cơ quan, xí nghiệp, có khả năng kiêm nhiệm chức năng của nhân viên văn thư, lưu trữ, thư ký văn phòng.

Nội dung chương trình đào tạo: Học sinh được trang bị các quy định của Nhà nước về công tác hành chính văn phòng, nội dung và quy trình nghiệp vụ của công tác văn thư trong đó có chú trọng việc soạn thảo các loại văn bản, đánh máy và sao in văn bản, tổ chức sử dụng và bảo quản con dấu cơ quan. Đồng thời học sinh còn được trang bị các kiến thức về nhà nước và pháp luật, thủ tục hành chính, quản trị văn phòng, nghiệp vụ lưu trữ, thư ký văn phòng, tin học văn phòng và tiếng Anh...

 Khi ra trường học sinh biết tổ chức và thực hiện tốt công tác văn phòng ở các cơ quan, đơn vị, biết soạn thảo văn bản, nắm vững thể thức và cách trình bày các loại văn bản, biết sử dụng thành thạo các loại trang thiết bị văn phòng hiện đại.

- Kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ hành chính văn phòng như:

+ Công tác thu thập và cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý;

+ Soạn thảo một số văn bản hành chính thông thường;

+ Quản lý và giải quyết văn bản;

+ Tổ chức công tác lập và lưu trữ hồ sơ, tài liệu;

+ Tổ chức sắp xếp phòng làm việc khoa học;

+ Kỹ năng thực hiện nghiệp vụ tổ chức hội họp, chuyến đi công tác của cơ quan, văn phòng;

+ Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng hiện đại; các chương trình phần mềm chuyên dụng trong quản lý văn bản, soạn thảo văn bản và bảo mật thông tin.

+ Có kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm.

Facebook CĐCĐ

Login Form