Gửi Email bài nàyIn bài nàyExport ICS

Điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức điểm thi THPT

Event

Title:
Điều chỉnh nguyện vọng bằng phương thức điểm thi THPT
When:
Thứ 5, 19. tháng bảy 2018 - Thứ 5, 26. tháng bảy 2018
Category:
Tuyển sinh
Created by:
Super User

Họ và tên:*
Số CMND:*
Số điện thoại:*
Ngành đăng ký:*
Hình thức:*
Mã xác nhận:
Chat với BTU