Ngành đào tạo

Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ Mã ngành, nghề: 6510303 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính…
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo cử nhân giáo dục mầm non có phẩm chất và năng lực đáp ứng tốt yêu cầu của công…
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chungĐào tạo cử nhân Giáo dục tiểu học nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới của giáo dục…
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chungĐào tạo cử nhân sư phạm Mỹ thuật có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo…
Chương trình Cao đẳng Việt Nam học (Văn hóa du lịch) nhằm đào tạo về hướng dẫn viên du lịch, công tác trong cơ quan,…
Tên ngành, nghề: TIẾNG ANH Mã ngành, nghề: 6220206 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh:…
Chương trình đào tạo Cao đẳng Khoa học Thư viện, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về ngành khoa học Thư…
Mục tiêu đào tạo Sau khi học xong chương trình người học có khả năng: 1. Về kiến thức- Trình bày được những kiến thức…
Tên ngành, nghề: QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG Mã ngành, nghề: 6340403 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng…
Tên ngành, nghề: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã ngành, nghề: 6340404 Trình độ đào tạo : Cao đẳng Hình thức đào tạo : Chính quy…
Tên ngành, nghề: TIN HỌC ỨNG DỤNG Mã ngành, nghề: 6480205 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng…
Ngành Tin học ứng dụng là một trong cách gọi của Công nghệ thông tin Chương trình đào tạo cao đẳng tin học ứng dụng…
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Sau khi học xong chương trình người học có khả năng: Về kiến thức- Trình bày được quy trình sản xuất…
Bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm để chống thất thoát và nâng cao chất lượng sản phẩm sau thu hoạch hiện rất…
Tổng quan: Có kiến thức nền tảng về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên. - Kiến thức cơ sở: có kiến thức…
Page 1 of 2

Họ và tên:*
Số CMND:*
Số điện thoại:*
Ngành đăng ký:*
Hình thức:*
Mã xác nhận:
Chat với BTU