Ngành đào tạo

Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ Mã ngành, nghề: 6510303 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính…
Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ MAY Mã ngành, nghề : 6540204 Trình độ đào tạo : Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối…
Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH Mã ngành, nghề: 6620101 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối…
Tên ngành, nghề : KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Mã ngành, nghề : 6340302 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy…
Tên ngành, nghề: KHOA HỌC CÂY TRỒNG Mã ngành, nghề: 6620109 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính qui Đối tượng…
Tên ngành, nghề: KHOA HỌC THƯ VIỆN Mã ngành, nghề: 6320206 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng…
Tên ngành, nghề: KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN Mã ngành, nghề: 5810207 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo: Chính quy…
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo cử nhân giáo dục mầm non có phẩm chất và năng lực đáp ứng tốt yêu cầu của công…
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chungĐào tạo cử nhân Giáo dục tiểu học nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới của giáo dục…
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Mục tiêu chungĐào tạo cử nhân sư phạm Mỹ thuật có trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo…
Tên ngành, nghề: NGHIỆP VỤ LỄ TÂN Mã ngành, nghề: 5810203 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng…
Tên ngành, nghề: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Mã ngành, nghề : 6340417 Trình độ đào tạo : Cao đẳng Hình thức đào…