Ngành Tin học ứng dụng

Ngành Tin học ứng dụng là một trong cách gọi của Công nghệ thông tin

Chương trình đào tạo cao đẳng tin học ứng dụng nhằm đào tạo người học có khả năng hiểu và vận dụng kiến thức đã học để thiết kế, xây dựng và vận hành các hệ thống tin học, có khả năng sử dụng và triển khai các ứng dụng trên môi trường mạng. Có khả năng xử lý các tình huống liên quan đến máy tính, vận dụng linh hoạt và phù hợp kiến thức chuyên ngành và các kỹ năng đã được đào tạo vào thực tiễn nghề nghiệp. Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc theo nhóm để đạt được mục tiêu chung, có tác phong chuyên nghiệp, năng động, có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật.

Môi trường làm việc trong ngành CNTT rất đa dạng với nhu cầu nhân lực rất lớn. Ngoài những công ty chuyên về tin học, hiện nay hầu như mọi tổ chức, cơ quan đều sử dụng hệ thống máy vi tính và cần người có chuyên môn về CNTT. Ngoài ra, bạn cũng có thể cùng với một số đồng nghiệp khác lập ra một nhóm hay công ty của riêng mình. CNTT có mặt ở khắp nơi, hiện diện trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây là ngành được đầu tư và chú trọng ở mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam

 Mục tiêu cụ thể:

+ Cài đặt, lắp ráp, bảo trì máy tính, quản trị mạng nội bộ, thiết bị mạng.

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng, đồ họa.

+ Thao tác sử dụng, vận hành có hiệu quả hệ thống máy tính.

+ Phân tích, thiết kế, xây dựng một phần mềm quản lý, một trang web.

+ Có khả năng quản trị website cho doanh nghiệp.

Read 9 times

Họ và tên:*
Số CMND:*
Số điện thoại:*
Ngành đăng ký:*
Hình thức:*
Mã xác nhận:
Chat với BTU