Ngành Việt Nam học

Chương trình Cao đẳng Việt Nam học (Văn hóa du lịch) nhằm đào tạo về hướng dẫn viên du lịch, công tác trong cơ quan, đại lý du lịch hoặc tại các khu vực vui chơi giải trí.

Có kỹ năng nghiệp vụ quản lý Du lịch bậc cao đẳng – gồm 8 kỹ năng: Thiết kế chương trình du lịch; Maketing - xây dựng chiến lược phát triển du lịch; Lễ tân khách sạn - nhà hàng; Quản trị du lịch; Tổ chức các chương trình tham quan du lịch; Thuyết minh viên tại các bảo tàng - di tích lịch sử văn hóa; Hướng dẫn viên du lịch.

Bạn có nhiều cơ hội liên thông từ cao đẳng lên đại học Ngành Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa du lịch) tại trường hoặc các trường đại học, nhằm bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cũng như chuẩn hóa bậc học cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

 Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm các công việc điển hình dưới đây:

. Hướng dẫn du lịch trong các tour du lịch phục vụ du khách trong nước và ngoài nước;

. Thuyết minh viên tại các bảo tàng - di tích lịch sử văn hóa;

. Nhân viên trong cơ quan, đại lý du lịch hoặc tại các khu vực vui chơi giải trí;

. Thiết kế - Tiếp thị - Quản trị chương trình du lịch.

Read 12 times

Họ và tên:*
Số CMND:*
Số điện thoại:*
Ngành đăng ký:*
Hình thức:*
Mã xác nhận:
Chat với BTU