Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Tên ngành, nghề: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Mã ngành, nghề  : 6340417

Trình độ đào tạo : Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương

Thời gian đào tạo: 2,5 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

     Đào tạo sinh viên sau khi ra trường có năng lực làm việc tại các bộ phận sản xuất, nhân sự, tài chính, sản xuất, tư vấn của các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp, công ty.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

     * Về kiến thức:

- Kiến thức chung: Nắm bắt các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, kiến thức về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.

- Kiến thức cơ sở ngành: Am hiểu những kiến thức chung về quản trị kinh doanh. Có kiến thức căn bản về luật doanh nghiệp, luật thương mại, … và hiểu biết các chính sách về kinh tế.

- Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên có đủ trình độ trong các lĩnh vực cụ thể trong doanh nghiệp như: Sản xuất, Tài chính, Marketing, Nguồn nhân lực, … ở mọi cấp của tổ chức kinh doanh.

     * Về kỹ năng:

- Kỹ năng cứng:

     + Lập kế hoạch kinh doanh, quản trị sản xuất trong các tổ chức kinh tế;

     + Xây dựng hệ thống cung ứng và tổ chức hệ thống bán hàng, quản trị hàng tồn kho, quan hệ khách hàng;

     + Tổ chức và thực hiện các hoạt động marketing để thúc đẩy hoạt động bán hàng;

     + Xây dựng và quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp;

     + Cập nhật, xử lý, phân tích, đánh giá số liệu và tham mưu về lĩnh vực như: sản xuất, tài chính, nhân sự, kinh doanh, nghiên cứu thị trường cho lãnh đạo tại doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội khác.

- Kỹ năng mềm:

     + Kỹ năng thích ứng với hoàn cảnh; kỹ năng kế hoạch hóa trong các hoạt động chuyên môn; xử lý tình huống linh động, sáng tạo trong quá trình thuyết minh.

     + Kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong công việc;

     + Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

     + Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo máy vi tính trong việc soạn thảo văn bản, truy cập internet, sử dụng phần mềm ứng dụng trong công việc.

     + Kỹ năng tiếng Anh: Đạt trình độ ngoại ngữ phổ thông và chuyên ngành theo quy định của trường

     * Về thái độ:

- Có trách nhiệm cao trong công việc, có đạo đức trong kinh doanh và các hoạt động kinh tế trong xã hội hiện đại.

- Có ý chí cầu tiến, vươn lên trong công việc và hoàn thiện bản thân để trở thành chủ doanh nghiệp trong tương lai.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

     Khi tốt nghiệp ra trường sinh viên làm việc ở các vị trí khác nhau như: nhân viên, chuyên viên trong các doanh nghiệp; Quản trị doanh nghiệp độc lập.

 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 32

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2115 giờ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 450 giờ

- Khối lượng môn học, mô đun chuyên môn: 1665 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 722 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1393 giờ.

- Thời gian khóa học:  2,5 năm

Read 571 times
Tải về phiếu đăng ký xét tuyển