Khoa học cây trồng

Tên ngành, nghề: KHOA HỌC CÂY TRỒNG

Mã ngành, nghề: 6620109

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính qui

Đối tượng tuyền sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương

Thời gian đào tạo : 2,5 năm

 

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1 Mục tiêu chung:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng liên quan đến lĩnh vực canh tác  cây trồng đồng thời đào tạo sinh viên  trở thành những cán bộ kỹ thuật nông nghiệp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có tay nghề cao, biết vận dụng những điều đã học vào thực tế sản xuất.

1.2 Mục tiêu cụ thể:

     * Về kiến thức:

Sinh viên trình bày được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật nhân giống cây trồng; tóm tắt  cách trồng và chăm sóc các loại cây lương thực, cây dài ngày, cây ngắn ngày; mô tả các công việc liên quan đến khuyến nông, nhận biết cách quản lý các loại sâu, bệnh, cỏ dại... trên cây trồng đạt hiệu quả cao.

     * Về kỹ năng:

- Áp dụng được các kỹ thuật canh tác cây lương thực, các loại cây ngắn ngày và dài ngày phù hợp với điều kiện thực tế.

- Có khả năng tham gia phát triển mạng lưới khuyến nông.

     * Về thái độ:

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các cơ sở sản xuất, cơ quan quản lý  và đào tạo nông nghiệp.

 

 

 

 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi ra trường sinh viên có thể làm việc ở vị trí cán bộ kỹ thuật trong:

   - Các doanh nghiệp tư nhân và Nhà nước như trang trại sản xuất cây  lương thực, cây công nghiệp, cây thực phẩm, hoa - cây cảnh, cây trồng rừng; công ty sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, công ty giống cây trồng,...

   - Các cơ quan hành chính, sự nghiệp: Sở hoặc Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Nông nghiệp các xã, thị trấn; Chi cục hoặc Trạm Trồng trọt- Bảo vệ thực vật; Trung Tâm hoặc Trạm khuyến nông, Ban quản lý rừng…

   - Làm công tác giảng dạy chuyên ngành trồng trọt tại các trung tâm hay cơ sở dạy nghề nông nghiệp, dạy kỹ thuật nông nghiệp tại các trường phổ thông trung học. Làm việc ở các hội, đoàn thể: Hội Làm vườn, Hội Sinh vật Cảnh, Hội Nông Dân.

 

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 34 môn

- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2100 giờ

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 450 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1650 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 635 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1397 giờ; Kiểm tra: 68 giờ

- Thời gian khóa học: 2,5 năm

 

Read 252 times
Tải về phiếu đăng ký xét tuyển