Ngành Công nghệ sau thu hoạch

Bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm để chống thất thoát và nâng cao chất lượng sản phẩm sau thu hoạch hiện rất cần cán bộ kỹ thuật, nhưng số cán bộ được đào tạo thuộc ngành này hàng năm vẫn còn rất hạn chế.

Chương trình đào tạo cao đẳng ngành Công nghệ sau thu hoạch được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng liên quan đến lĩnh vực bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp giai đoạn sau thu hoạch; đồng thời đào tạo sinh viên trở thành những cán bộ kỹ thuật có phẩm chất đạo đức tốt, có tác phong công nghiệp, biết vận dụng những điều đã học để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình bảo quản, chế biến nông sản.

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng: Quản lý, phân tích, kiểm tra và giám định chất lượng nông hải sản, thực phẩm tại các nhà máy, xí nghiệp chế biến, sản xuất lương thực - thực phẩm; Điều hành kỹ thuật tại các kho bảo quản nông sản, thực phẩm và các công ty chế biến, sản xuất lương thực-thực phẩm; Giảng dạy chuyên ngành bảo quản, chế biến sản phẩm từ động thực vật tại các cơ sở dạy nghề nông nghiệp hoặc dạy kỹ thuật nông nghiệp tại các trường phổ thông cơ sở sau khi học bổ sung chứng chỉ sư phạm.

Read 10 times

Họ và tên:*
Số CMND:*
Số điện thoại:*
Ngành đăng ký:*
Hình thức:*
Mã xác nhận:
Chat với BTU