Ngành Công nghệ may

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

Về kiến thức
- Trình bày được quy trình sản xuất may thời trang tại các xí nghiệp, phân xưởng sản xuất may thời trang, từ khâu nhận nguyên liệu tới cắt may hoàn thiện sản phẩm - hòm hộp và đóng gói.
- Trình bày được phương pháp thiết kế sản phẩm từ đơn giản tới áo sơ mi thời trang, áo Jacket.
- Vận dụng kiến thức cơ sở và chuyên môn vào phân tích công việc, quy trình may thời trang và công nghệ sản xuất mới trong dây chuyền sản xuất may thời trang.

Về kỹ năng
- Lựa chọn nguyên phụ liệu, xây dựng quy trình gia công phù hợp với đặc điểm sản phẩm may và thời trang.
- Vận hành, sử dụng, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, dụng cụ may Thời trang thành thạo và đảm bảo an toàn.
- May thành thạo, đảm bảo thời gian và tiêu chuẩn kỹ thuật các sản phẩm cơ bản như quần âu, áo sơ mi, áo Jacket.
- Thiết kế cắt may các kiểu quần áo nam, nữ, áo Jacket thời trang phù hợp với đối tượng.
- Đảm nhận một số công việc của cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng, tổ phó tổ sản xuất may thời trang.
- Có khả năng phát hiện sai hỏng về kỹ thuật, mỹ thuật của các bộ phận, chi tiết may thời trang liên quan.
- Lập được tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghệ may sản phẩm phù hợp với điều kiện thực tế.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm trên dây chuyền may thời trang.
- Có khả năng sáng tác mẫu mới từ mẫu căn bản.

Về thái độ
Có phẩm chất đạo đức, có sức khoẻ, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, có tác phong công nghiệp, sẵn sàng đảm nhận các công việc được giao ở các xí nghiệp, nhà máy sản xuất may và thời trang.

Read 7 times

Họ và tên:*
Số CMND:*
Số điện thoại:*
Ngành đăng ký:*
Hình thức:*
Mã xác nhận:
Chat với BTU