Ngành đào tạo

Kinh doanh thương mại là gì? Ngày nay, sự hội nhập vào thị trường quốc tế của Việt Nam đã thúc đẩy mạnh mẽ quá…
Kế toán là một bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị. Như vậy, Kế toán là gì? là những thắc mắc…
Hàng năm nhu cầu sử dụng điện không ngừng gia tăng, do đó nhà nước và các công ty điện không ngừng phát triển về…
Giới thiệu và mô tả chương trình - Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Nghiệp vụ lễ tân được thiết kế để đào…
- Kiến thức chung: Nắm vững kiến thức giáo dục đại cương theo qui định, có kiến thức nền tảng về khoa học xã hội…
Page 2 of 2

Họ và tên:*
Số CMND:*
Số điện thoại:*
Ngành đăng ký:*
Hình thức:*
Mã xác nhận:
Chat với BTU