Ngành đào tạo

Tên ngành, nghề: THƯ KÝ VĂN PHÒNG Mã ngành, nghề: 6320306 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng…
Tên ngành, nghề: TIẾNG ANH Mã ngành, nghề: 6220206 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh:…
Tên ngành, nghề: TIN HỌC ỨNG DỤNG Mã ngành, nghề: 6480205 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng…
Tên ngành, nghề: VIỆT NAM HỌC Mã ngành, nghề: 6220103 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển…
Tên ngành, nghề: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG Mã ngành, nghề: 5520223 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo: Chính quy…
Tải về phiếu đăng ký xét tuyển