Thứ ba, 07 tháng tám 2018 16:28

Thông báo kết quả trúng tuyển Cao đẳng, Trung cấp chính quy - Đợt 1 - Năm 2018

Xem danh sách trúng tuyển:

     - Các ngành Sư phạm

     - Các ngành ngoài Sư phạm

 

Read 185 times

Họ và tên:*
Số CMND:*
Điện thoại:*
Ngành đăng ký:*
Hình thức:*
Mã xác nhận:

Tải về phiếu đăng ký xét tuyển