Thứ ba, 17 tháng tư 2018 08:25

Cách đăng ký xét tuyển vào trường như thế nào?

Cách đăng ký xét tuyển vào trường như sau:

Read 26 times

Họ và tên:*
Số CMND:*
Số điện thoại:*
Ngành đăng ký:*
Hình thức:*
Mã xác nhận:
Chat với BTU