Quản trị mạng máy tính

  Tên ngành, nghề: QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

  Mã ngành, nghề: 6480209

   

  Trình độ đào tạo: Cao đẳng

  Hình thức đào tạo: Chính quy

  Đối tượng tuyền sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương

  Thời gian đào tạo: 2,5 năm

   

  1. Mục tiêu đào tạo

  1.1. Mục tiêu chung:

       Chương trình đào tạo cao đẳng Quản trị mạng máy tính nhằm đào tạo người học có khả năng hiểu và vận dụng kiến thức đã học để thiết kế, xây dựng và vận hành các hệ thống tin học, có khả năng sử dụng và triển khai các ứng dụng trên môi trường mạng. Có khả năng xử lý các tình huống liên quan đến máy tính, vận dụng linh hoạt và phù hợp kiến thức chuyên ngành và các kỹ năng đã được đào tạo vào thực tiễn nghề nghiệp. Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc theo nhóm để đạt được mục tiêu chung, có tác phong chuyên nghiệp, năng động, có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật.

  1.2. Mục tiêu cụ thể:

  - Thiết kế hệ thống mạng máy tính;

  - Lắp ráp, cài đặt và quản trị hệ thống mạng máy tính;

  - Đảm bảo an toàn cho hệ thống mạng máy tính;

  - Phân tích thiết kế, quản lý và vận hành hiệu quả hệ thống máy tính.

  1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

  - Làm việc tại các doanh nghiệp, công ty bảo trì, lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học.

  - Lập trình viên, nhà quản trị hệ thống mạng.

  - Giám sát hệ thống, bảo trì máy chủ, thiết bị mạng trong hệ thống mạng của các công ty, trường học, cơ quan, cơ sở sản xuất.

  - Kỹ thuật viên, phụ trách mạng và CNTT của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, công ty.

   

  2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

  - Số lượng môn học, mô đun: 31;

  - Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2100 giờ;

  - Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 450 giờ;

  - Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1650 giờ;

  - Khối lượng lý thuyết: 774 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1247 giờ;

  - Thời gian khóa học: 2,5 năm

   

   

  Read 373 times
  © Ban tuyển sinh - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
  Tải về phiếu đăng ký xét tuyển