Tin học ứng dụng

  Tên ngành, nghề: TIN HỌC ỨNG DỤNG

  Mã ngành, nghề: 6480205

  Trình độ đào tạo: Cao đẳng

  Hình thức đào tạo: Chính quy

  Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương

  Thời gian đào tạo: 2,5 năm

   

  1. Mục tiêu đào tạo

  1.1. Mục tiêu chung:

  Chương trình đào tạo cao đẳng Tin học ứng dụng nhằm đào tạo người học có khả năng hiểu và vận dụng kiến thức đã học để thiết kế, xây dựng và vận hành các hệ thống tin học, có khả năng sử dụng và triển khai các ứng dụng trên môi trường mạng. Có khả năng xử lý các tình huống liên quan đến máy tính, vận dụng linh hoạt và phù hợp kiến thức chuyên ngành và các kỹ năng đã được đào tạo vào thực tiễn nghề nghiệp. Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc theo nhóm để đạt được mục tiêu chung, có tác phong chuyên nghiệp, năng động, có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật.

  1.2. Mục tiêu cụ thể:

  - Cài đặt, lắp ráp, bảo trì máy tính, quản trị mạng nội bộ, thiết bị mạng.

  - Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng văn phòng, đồ họa...

  - Thao tác sử dụng, vận hành có hiệu quả hệ thống máy tính.

  - Phân tích, thiết kế, xây dựng một phần mềm quản lý, một trang web.

  - Có khả năng quản trị website cho doanh nghiệp.

  1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

  - Làm việc tại các doanh nghiệp, công ty bảo trì, lắp ráp, phân phối máy tính và các thiết bị tin học.

  - Lập trình viên, nhà quản trị hệ thống mạng.

  - Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo (nếu có chứng chỉ NVSP)

  - Thiết kế website, lập trình website.

  - Kỹ thuật viên, phụ trách mạng và CNTT của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, công ty. 

  - Tư vấn, kinh doanh các sản phẩm máy tính và CNTT.

   

  2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

  - Số lượng môn học, mô đun: 29

  - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 104 tín chỉ; 2505 giờ.

  + Khối lượng các môn học chung/đại cương: 450 giờ

  + Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2055 giờ

  + Khối lượng lý thuyết: 897 ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1608 giờ.

  Read 512 times
  © Ban tuyển sinh - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
  Tải về phiếu đăng ký xét tuyển