Quản trị kinh doanh

  Tên ngành, nghề: QUẢN TRỊ KINH DOANH

  Mã ngành, nghề: 6340404

  Trình độ đào tạo : Cao đẳng

  Hình thức đào tạo : Chính quy

  Đối tượng tuyển sinh : Tốt nghiệp THPT và tương đương

  Thời gian đào tạo : 2,5 năm

   

  1. Mục tiêu đào tạo

  1.1. Mục tiêu chung:

            Đào tạo sinh viên ngành Quản trị kinh doanh các chuyên ngành Quản trị kinh doanh dịch vụ, Quản trị kinh doanh Nhà hàng khách sạn, Quản trị kinh doanh Nhà hàng khách sạn và du lịch có kiến thức tổng hợp về Quản trị kinh doanh và hiểu biết chuyên sâu về từng chuyên ngành cụ thể; Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt và có năng lực làm việc tại các doanh nghiệp.

  1.2. Mục tiêu cụ thể:

  A. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh dịch vụ

       * Về kiến thức:

  - Kiến thức chung: Nắm bắt các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, kiến thức về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.

  - Kiến thức cơ sở ngành: Am hiểu những kiến thức chung về quản trị kinh doanh. Có kiến thức căn bản về luật doanh nghiệp, luật thương mại, dịch vụ và hiểu biết các chính sách về kinh tế.

  - Kiến thức chuyên ngành: Sinh viên có đủ trình độ trong các lĩnh vực cụ thể trong doanh nghiệp như: Tài chính, Marketing, Nguồn nhân lực, Dịch vụ ở mọi cấp của tổ chức kinh doanh.

       * Về kỹ năng:

  - Kỹ năng cứng:

  + Lập kế hoạch kinh doanh, quản trị thương mại trong các tổ chức kinh tế;

  + Xây dựng hệ thống cung ứng và tổ chức hệ thống bán hàng, quản trị hàng tồn kho, quan hệ khách hàng;

  + Tổ chức và thực hiện các hoạt động marketing để thúc đẩy hoạt động bán hàng;

  + Xây dựng và quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp;

  + Cập nhật, xử lý, phân tích, đánh giá số liệu và tham mưu về lĩnh vực như: nhân sự, kinh doanh, nghiên cứu thị trường cho lãnh đạo tại doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh tế - xã hội khác.

  - Kỹ năng mềm:

  + Kỹ năng thích ứng với hoàn cảnh; kỹ năng kế hoạch hóa trong các hoạt động chuyên môn; xử lý tình huống linh động, sáng tạo trong quá trình thuyết minh.

  + Kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong công việc; Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;

  + Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo máy vi tính trong việc xử lý số liệu, truy cập internet, sử dụng phần mềm ứng dụng trong công việc.

  + Kỹ năng tiếng Anh: Đạt trình độ ngoại ngữ theo quy định của trường.

       * Về thái độ:

  - Có trách nhiệm cao trong công việc, có đạo đức trong kinh doanh và các hoạt động kinh tế trong xã hội hiện đại.

  - Có ý chí cầu tiến, vươn lên trong công việc và hoàn thiện bản thân để trở thành chủ doanh nghiệp trong tương lai.

       * Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

  Khi tốt nghiệp ra trường sinh viên làm việc ở các vị trí khác nhau như: Nhân viên kinh doanh; nhân viên tư vấn dịch vụ; nhân viên chăm sóc khách hàng ở bộ phận; nhân viên cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp; tham gia mở cửa hàng hoặc thành lập doanh nghiệp độc lập.

   

  B. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh Nhà hàng khách sạn và du lịch

       * Về kiến thức:

  - Kiến thức chung: Nắm bắt các kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, kiến thức về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.

  - Kiến thức cơ sở ngành: có kiến thức chung về công việc quản trị, giao tiếp trong kinh doanh du lịch.

  - Kiến thức chuyên ngành: có kỹ năng phục vụ trong ngành du lịch: quy trình phục vụ tại nhà hàng, lễ tân, buồng, kỹ thuật chế biến món ăn; Có kiến thức về kinh doanh cũng như khả năng quản lý các hoạt động của các bộ phận khác nhau trong nhà hàng - khách sạn và lĩnh vực du lịch.

       * Về kỹ năng:

  - Kỹ năng cứng:

  + Có năng lực phân tích, đánh giá được môi trường kinh doanh của khách sạn - nhà hàng thông quan chính sách marketing du lịch của doanh nghiệp.

  + Thiết kế những sản phẩm, dịch vụ mới để tăng sức thu hút cho đơn vị kinh doanh của mình.

  + Áp dụng các yêu cầu, các tiêu chuẩn quốc tế đối với nhân sự trong ngành nghề, điều phối nhân sự hợp lý trong mùa cao điểm và mùa thấp điểm.

  + Thành thạo các nghiệp vụ nhà hàng - khách sạn và du lịch như thực hiện quy trình nhận đặt buồng, tổ chức việc đón tiếp khách, phục vụ khách trong quá trình lưu trú và làm thủ tục trả phòng cho khách; bày bàn ăn và phục vụ theo kiểu Âu – Á cho các loại hình ẩm thực; thực hiện các kỹ năng về dịch vụ phục vụ buồng; thực hành kỹ thuật chế biến món ăn Âu – Á, hướng dẫn du lịch.

  + Áp dụng các yêu cầu, các tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo sử dụng các trang thiết bị một cách khoa học, tiết kiệm năng lượng nhằm hướng tới việc bảo vệ môi trường trong du lịch. Tiếp cận và vận dụng các nguyên tắc đảm bảo an toàn, an ninh trong công việc, xử lý và quản lý một cách tốt nhất các hoạt động dịch vụ của nhà hàng - khách sạn. Xác lập được cơ cấu tổ chức, quản lý và điều hành khách sạn, nhà hàng theo quy định của nhà nước.

  - Kỹ năng mềm:

  + Giao tiếp và thỏa mãn nhu cầu đa dạng của các đối tượng khách du lịch khác nhau.

  + Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

  + Kỹ năng xử lý tình huống và kỹ năng quản lý.

  + Kỹ năng tin học: Áp dụng kỹ năng tin học trong việc soạn thảo văn bản, truy cập internet, sử dụng phần mềm ứng dụng trong công việc.

  + Kỹ năng tiếng Anh: Đạt trình độ ngoại ngữ phổ thông và chuyên ngành theo quy định của trường.

       * Về thái độ:

  - Chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và nhà nước.

  - Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức tổ chức kỹ luật cao.

  - Tuân thủ các quy định về đặc thù nghề nghiệp, tác phong công nghiệp chuẩn mực.

  - Tích cực chủ động trong công việc và tinh thần học hỏi cao.

  - Rèn luyện tính chủ động, tỉ mỉ, nhanh nhẹn trong công việc.

  - Nâng cao tinh thần cầu tiến, vươn lên trong công việc và hoàn thiện bản thân để trở thành chủ doanh nghiệp trong tương lai.

       * Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

  - Đảm nhận các vị trí khác nhau như: cán bộ, nhân viên, chuyên viên, quản lý tại các doanh nghiệp du lịch.

  - Khả năng tự nghiên cứu, tự học liên quan đến nghề nghiệp.

  - Có năng lực học tập và nâng cao trình độ về chuyên ngành.

   

  2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

  - Số lượng môn học, mô đun (chung) : 10 môn học

  - Khối lượng kiến thức môn học, mô đun (chung) : 32 Tín chỉ

  - Khối lượng các môn học chung/đại cương: 450 giờ

  - Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn (chung): 225 giờ

  - Khối lượng lý thuyết (chung): 347 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm (chung): 328 giờ.

   

  Read 548 times
  © Ban tuyển sinh - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
  Tải về phiếu đăng ký xét tuyển