Quản trị văn phòng

  Tên ngành, nghề: QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG

  Mã ngành, nghề: 6340403

  Trình độ đào tạo: Cao đẳng

  Hình thức đào tạo: Chính quy

  Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương

  Thời gian đào tạo: 2,5 năm

   

  1. Mục tiêu đào tạo

  1.1. Mục tiêu chung:

  Chương trình ngành Quản trị văn phòng nhằm đào tạo sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng có khả năng làm việc chủ yếu trong lĩnh vực văn phòng của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoặc tự quản lý doanh nghiệp riêng của mình.

  1.2. Mục tiêu cụ thể:

       * Về kiến thức

  - Có kiến thức về Tâm lý học quản lý, Kỹ thuật soạn thảo văn bản, Văn thư lưu trữ, Quản trị nguồn nhân lực, Nhà nước và pháp luật Việt Nam.

  - Nghiệp vụ hành chính văn phòng: Chức năng của văn phòng, nhiệm vụ chủ yếu của văn phòng, tổ chức công tác thông tin, lập chương trình, kế hoạch công tác, công tác tiếp khách, tổ chức cuộc họp, hội nghị, công tác hậu cần.

       * Về kỹ năng:

  - Phân tích, giải quyết các vấn đề trong công tác văn phòng, quản trị văn phòng dựa trên nền tảng kiến thức đã được trang bị.

  - Ứng dụng và sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng hiện đại; các chương trình phần mềm tin học thông dụng trong trao đổi thông tin nghiệp vụ, quản lý văn bản và bảo mật thông tin.

  - Soạn thảo văn bản; thuyết trình, nói chuyện trước công chúng.

  - Có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm.

       * Về thái độ:

  - Chấp hành tốt đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy chế, quy định, nội quy của cơ quan, đơn vị.

  - Có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và tác phong công nghiệp.

  - Hợp tác, thân thiện, khiêm tốn trong giao tiếp với cộng đồng.

  - Có ý thức rèn luyện sức khỏe để đảm bảo yêu cầu công tác lâu dài.

  1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

  Quản trị văn phòng, công tác văn thư, lưu trữ, thư ký văn phòng.

  2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

  - Số lượng môn học, mô đun: 34

  - Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 108 Tín chỉ; 2505 giờ.

  + Khối lượng các môn học chung/đại cương: 450 giờ

  + Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2055 giờ

  + Khối lượng lý thuyết: 932 giờ ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1573 giờ

   

   

   

  Read 421 times
  © Ban tuyển sinh - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
  Tải về phiếu đăng ký xét tuyển