Thư ký văn phòng

  Tên ngành, nghề: THƯ KÝ VĂN PHÒNG

  Mã ngành, nghề: 6320306

  Trình độ đào tạo: Cao đẳng

  Hình thức đào tạo: Chính quy

  Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương

  Thời gian đào tạo: 2,5 năm

   

  1. Mục tiêu đào tạo

  1.1. Mục tiêu chung:

       Đào tạo cử nhân cao đẳng ngành Thư ký văn phòng có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt; nắm vững và vận dụng kiến thức chuyên môn về nghiệp vụ thư ký văn phòng vào thực tế; tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo; chủ động, sáng tạo, tự tin và luôn có ý thức cập nhật kiến thức, tiến bộ khoa học kỹ thuật trong giải quyết công việc góp phần vào sự nghiệp phát triển tổ chức, doanh nghiệp nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

  1.2. Mục tiêu cụ thể:

       * Về kiến thức:

  - Trình bày được những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ thư ký và các nghiệp vụ hành chính văn phòng.

  - Trình bày được các kiến thức cơ bản về văn hóa và tiến trình văn hóa Việt Nam, Quản trị văn phòng, Văn bản quản lý nhà nước, văn thư, lưu trữ.

  - Vận dụng được những kiến thức chuyên môn vào công tác thư ký.

       * Về kỹ năng:

  - Xây dựng được chương trình, kế hoạch, lịch làm việc của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

  - Có khả năng thu thập và cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản lý của lãnh đạo.

  - Giúp thủ trưởng tổ chức, điều hành  hội nghị, tổ chức chuyến đi công tác.

  - Soạn thảo được một số văn bản hành chính thông thường và thực hiện một số nghiệp vụ trong quy trình tổ chức quản lý và giải quyết văn bản.

  - Giao tiếp và xử lý được các tình huống trong lĩnh vực hành chính văn phòng.

  - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các trang thiết bị văn phòng.

  - Sử dụng được một ngoại ngữ trong lĩnh vực hành chính văn phòng.

       * Về thái độ:

       Nhận thức được vị trí, trách nhiệm của mình, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao. Chấp hành pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế tại nơi làm việc. Trung thực, thẳng thắn, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, say mê với công việc. Có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp và tuân thủ các quy định về bảo mật.

  1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

  Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành thư ký văn phòng đảm nhận các vị trí công việc sau:

     - Thư ký chuyên môn văn phòng (thư ký phụ trách văn thư, lưu trữ, lễ tân...) tại Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ, tổ chức kinh tế, doanh nghiệp;

     - Thư ký riêng, trợ lý cho lãnh đạo về các nghiệp vụ hành chính văn phòng tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

   

  2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

  - Số lượng môn học, mô đun: 33

  - Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2100 giờ

  - Khối lượng các môn học chung/đại cương: 450 giờ

  - Khối lượng môn học, mô đun chuyên môn: 1650 giờ

  - Khối lượng lý thuyết: 707 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1408 giờ.

  - Thời gian khóa học:  2,5 năm

  Read 401 times
  © Ban tuyển sinh - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
  Tải về phiếu đăng ký xét tuyển