Khoa học thư viện

  Tên ngành, nghề: KHOA HỌC THƯ VIỆN

  Mã ngành, nghề: 6320206

  Trình độ đào tạo: Cao đẳng

  Hình thức đào tạo: Chính quy

  Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương

  Thời gian đào tạo: 2,5 năm

   

  1. Mục tiêu đào tạo

  1.1. Mục tiêu chung:

       Chương trình đào tạo ngành Khoa học thư viện nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về khoa học thư viện để có năng lực đáp ứng nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực thư viện, thông tin và có khả năng quản trị độc lập các loại hình thư viện vừa và nhỏ.

  1.2. Mục tiêu cụ thể:

       * Về kiến thức:

  - Nắm vững những kiến thức cơ bản về ngành Khoa học thư viện và các ngành khoa học liên quan.

  - Áp dụng kiến thức chuyên ngành đã học để tổ chức và quản lý hoạt động của thư viện.

       * Về kỹ năng:

       Có kỹ năng thực hiện công tác nghiệp vụ thư viện, thông tin cần thiết từ truyền thống đến hiện đại: chọn lọc, bổ sung, biên mục tài liệu; tổ chức kho, bảo quản tài liệu; tổ chức bộ máy tra cứu, tra cứu thông tin và tổ chức các dịch vụ thư viện phục vụ người đọc, người dùng tin.

       * Về thái độ:

       Thể hiện tác phong công nghiệp trong công việc, tận tụy, vui vẻ, tự tin, hoạt bát, ứng xử tốt.

  1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

       Phụ trách Thư viện chuyên ngành, Thư viện công cộng (tỉnh, huyện); Thư viện trường học.

   

  2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

  - Số lượng môn học, mô đun: 33

  - Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học:  2085 giờ

  - Khối lượng các môn học chung/đại cương:         450  giờ

  - Khối lượng môn học, mô đun chuyên môn:      1635 giờ

  - Khối lượng lý thuyết: 797giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1288 giờ.

  - Thời gian khóa học:  2,5 năm

  Read 299 times
  More in this category: « Thư ký văn phòng Tiếng Anh »
  © Ban tuyển sinh - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
  Tải về phiếu đăng ký xét tuyển