Nghiệp vụ lễ tân

  Tên ngành, nghề: NGHIỆP VỤ LỄ TÂN

   

  Mã ngành, nghề: 5810203

  Trình độ đào tạo: Trung cấp

  Hình thức đào tạo: Chính quy

  Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương

  Thời gian đào tạo: 1,5 năm

   

  1. Mục tiêu đào tạo

  1.1. Mục tiêu chung:

  - Những nhiệm vụ chính mà người tốt nghiệp có thể thực hiện được: thực hiện các công việc nhận đặt phòng, đón tiếp và đăng ký khách, phục vụ khách trong quá trình lưu trú, làm thủ tục thanh toán và tiễn khách; phục vụ và bày bàn ăn theo kiểu Á -  Âu; thực hiện công việc phục vụ buồng.

  - Khái quát nội dung học tập (về lý thuyết, thực hành):

       + Lý thuyết: học viên được trang bị những kiến thức tổng quát về các học phần như: Tổng quan du lịch, Giao tiếp trong kinh doanh du lịch, An toàn an ninh trong khách sạn.

       + Thực hành: học viên thực hành các nghiệp vụ chuyên ngành như: Nghiệp vụ lễ tân, Nghiệp vụ nhà hàng, Nghiệp vụ bar và Nghiệp vụ buồng tại phòng thực hành của trường và thực tập tại các cơ sở kinh doanh du lịch.

  1.2. Mục tiêu cụ thể:

       * Về kiến thức:

  - Kiến thức chung: Hiểu biết về quy định của Nhà nước và pháp luật Việt Nam

  - Kiến thức cơ sở: Áp dụng những kiến thức về Văn hóa du lịch, Tổng quan du lịch, Marketing du lịch, Giao tiếp trong kinh doanh du lịch, An toàn an ninh trong khách sạn

  - Kiến thức chuyên ngành: Vận dụng các nghiệp vụ lễ tân, nhà hàng, nghiệp vụ bar và nghiệp vụ buồng

       * Về kỹ năng:

  - Kỹ năng cứng: Thực hiện các quy trình: nhận đặt buồng, đăng ký khách lưu trú, phục vụ khách lưu trú, thanh toán và tiễn khách; bày bàn ăn và phục vụ theo kiểu Âu – Á cho các loại hình phục vụ ẩm thực, pha chế và phục vụ các loại thức uống và phục vụ các dịch vụ buồng. Ngoài ra, duy trì việc phục vụ khách theo đúng quy trình của doanh nghiệp và thực hiện đảm bảo sử dụng các trang thiết bị, cơ sở vật chất một cách khoa học hướng tới việc du lịch có trách nhiệm nhằm bảo vệ môi trường. Tiếp cận và vận dụng các nguyên tắc đảm bảo an toàn, an ninh cho công việc. Tổ chức các công việc trong việc cung ứng các dịch vụ của doanh nghiệp.

  -  Kỹ năng mềm: Vận dụng các kỹ năng: giao tiếp, làm việc độc lập, làm việc nhóm, sáng tạo, thích ứng với môi trường doanh nghiệp; trình độ Tin học, Tiếng Anh theo quy định của trường.

       * Về thái độ:

  - Chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và nhà nước.

  - Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao.

  - Tuân thủ các quy định về đặc thù của nghề nghiệp; tác phong công nghiệp chuẩn mực.

  - Chủ động trong việc cập nhật kiến thức, thái độ tự học cao, sáng tạo và có phong cách làm việc chuyên nghiệp

  - Rèn luyện tính chủ động, tỉ mỉ, nhanh nhẹn trong công việc, đề cao lòng yêu nghề.

  1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

  - Học viên có thể lựa chọn hoặc tìm kiếm những công việc phù hợp cho các vị trí công việc như nhân viên lễ tân, nhà hàng, và nhân viên phục vụ buồng trong các cơ sở kinh doanh du lịch.

  - Có khả năng tự học bồi dưỡng, nâng cao trình độ các chuyên ngành sâu về lĩnh vực nhà hàng - khách sạn, cũng như tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.

   

  2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

  - Số lượng môn học, mô đun: 25

  - Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 1290 giờ

  - Khối lượng các môn học chung/đại cương: 210  giờ

  - Khối lượng môn học, mô đun chuyên môn: 1080 giờ

  - Khối lượng lý thuyết: 523 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 767 giờ.

  - Thời gian khóa học:  1,5 năm

  Read 769 times
  © Ban tuyển sinh - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
  Tải về phiếu đăng ký xét tuyển