Ngành Giáo dục Mầm non

  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  Đào tạo cử nhân giáo dục mầm non có phẩm chất và năng lực đáp ứng tốt yêu cầu của công việc chăm sóc và giáo dục trẻ từ 06 tháng đến 06 tuổi tại các cơ sở giáo dục mầm non; đồng thời có khả năng thực hiện công tác chuyên môn, nghiên cứu, tư vấn về giáo dục mầm non ở các tổ chức khác; có thể được đào tạo thêm để làm công tác quản lý giáo dục mầm non và giảng dạy các bộ môn chuyên ngành giáo dục mầm non. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng tiếp tục học ở bậc học cao hơn về lĩnh vực giáo dục mầm non ở các trường đại học trong và ngoài nước.

  CƠ HỘI VIỆC LÀM

  - Giáo viên mầm non ở các cơ sở giáo dục mầm non dành cho trẻ từ 06 tháng đến 6 tuổi.
  - Nghiên cứu viên tại các trung tâm nghiên cứu giáo dục hoặc tư vấn viên về giáo dục mầm non, nhân viên thực hiện công tác chuyên môn về giáo dục mầm non ở các phòng, sở giáo dục và đào tạo.
  - Có thể được đào tạo nâng cao năng lực để trở thành giảng viên tại các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non hoặc cán bộ quản lí tại các cơ sở giáo dục mầm non.

  Read 440 times
  © Ban tuyển sinh - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
  Tải về phiếu đăng ký xét tuyển