Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

  Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

  Mã ngành, nghề: 6510303

  Trình độ đào tạo: Cao đẳng

  Hình thức đào tạo: Chính quy

  Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương

  Thời gian đào tạo: 2,5 năm

   

  1. Mục tiêu đào tạo

  1.1. Mục tiêu chung

  Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện Tử trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản để phát triển toàn diện; có phẩm chất chính trị, đạo đức; có sức khỏe đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc và có kiến thức chuyên môn, năng lực thực hành nghề nghiệp, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành điện.

  1.2. Mục tiêu cụ thể:

       * Kiến thức:

  - Hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức chuyên nghiệp và học tập nâng cao trình độ.

  - Nắm vững kiến thức về an toàn điện.

  - Có kiến thức cơ bản để vẽ và đọc các bản vẽ về mạch điện.

  - Tính toán, thiết kế, thi công cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp.

  - Hiểu các kiến thức cơ sở về: Mạch điện, vật liệu kỹ thuật điện, khí cụ điện, an toàn, điện tử cơ bản.

  - Hiểu các kiến thức chuyên ngành về máy điện, trang bị điện, cung cấp điện, vi xử lý, lập trình điều khiển PLC trong các thiết bị điện công nghiệp.

  - Phân tích các hiện tượng hư hỏng của trang thiết bị điện, điện tử công nghiệp, đề ra biện pháp khắc phục.

       * Kỹ năng:

  - Vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện dân dụng và công nghiệp.

  - Thiết kế, chế tạo, lắp đặt các trang thiết bị điện, hệ thống tự động hoá xí nghiệp công nghiệp.

  - Tổ chức quản lý các công việc gia công, lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện, hệ thống điện công nghiệp, hệ thống điều khiển lập trình PLC.

  - Cung cấp thông tin về dịch vụ ngành công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

  - Có phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, có tư duy hệ thống.

  - Biết cách trình bày, giao tiếp, thảo luận, làm việc theo nhóm; biết sử dụng các công cụ, phương tiện hiện đại và biết cách hội nhập trong môi trường làm việc mới.

  - Nắm được các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp, kỹ năng xử lý sự cố về điện.

  - Sử dụng hiệu quả tiếng anh trong công việc.

  - Sử dụng được một số phần mềm chuyên ngành đào tạo.

       * Thái độ

  - Phẩm chất đạo đức, ý thức nghề nghiệp, trách nhiệm công dân;

  - Có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần yêu nước, yêu đồng bào và tinh thần phục vụ cộng đồng tốt.

  - Trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp, thái độ phục vụ;

  - Có đạo đức nghề nghiệp, động cơ học tập đúng đắn để làm chủ kiến thức nhằm mục đích phục vụ đất nước và cộng đồng.

  - Có tinh thần trách nhiệm, tính trung thực, tính chủ động, tích cực, tinh thần làm việc nhóm hiệu quả cao, có tính chuyên nghiệp, thái độ phục vụ tốt.

  - Khả năng cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc.

  - Có nhận thức rõ ràng về học tập nâng cao kiến thức một cách liên tục, luôn cầu tiến, sáng tạo trong công việc.

  1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

       Phụ trách kỹ thuật, tổ trưởng kỹ thuật, kỹ thuật viên, tại:

  - Doanh nghiệp kinh doanh các trang thiết bị điện, điện tử, máy công nghiệp.

  - Trong các xí nhiệp, nhà máy sản xuất công nghiệp.

  - Các công ty tư vấn thiết kế lắp đặt thiết bị điện và tự động hóa xí nghiệp công nghiệp.

  - Tham gia bảo trì, bảo dưỡng, vận hành hệ thống trang thiết bị điện, điện tử công nghiệp.

  - Tham gia thiết kế và chế tạo trang thiết bị điện, điện tử công nghiệp

  - Có khả năng tự tạo việc làm.

   

  2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

  - Số lượng môn học, mô đun: 30

  - Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2500 giờ

  - Khối lượng các môn học chung/đại cương: 450 giờ

  - Khối lượng môn học, mô đun chuyên môn: 2050 giờ

  - Khối lượng lý thuyết: 719 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1675 giờ.

  - Thời gian khóa học: 2,5 năm.

   

  Read 450 times
  More in this category: « Ngành Giáo dục Mầm non
  © Ban tuyển sinh - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
  Tải về phiếu đăng ký xét tuyển