Công nghệ may

  Tên ngành, nghề: CÔNG NGHỆ MAY

  Mã ngành, nghề  : 6540204

  Trình độ đào tạo : Cao đẳng

  Hình thức đào tạo: Chính quy

  Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT và tương đương

  Thời gian đào tạo: 2,5 năm

   

  1. Mục tiêu đào tạo:

  1.1. Mục tiêu chung:

  Chương trình công nghệ may được thiết kế để đào tạo các kỹ thuật viên ngành Công nghệ may trình độ Cao đẳng nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện; có đủ năng lực, phẩm chất, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp.

  1.2. Mục tiêu cụ thể:

       * Về Kiến thức:

  - Trình bày được nội dung của các môn cơ sở như: vẽ kỹ thuật ngành may, an toàn lao động để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của nghề may thời trang; phương pháp thiết kế sản phẩm và xác định phương pháp thiết kế mẫu, nhảy mẫu, các loại sản phẩm may; quy trình sản xuất, quy trình lắp ráp các loại sản phẩm may thời trang tại các phân xưởng sản xuất.

  - Nhận biết và mô tả được một số nguyên, phụ liệu may;

  - Nhận dạng, mô tả và thiết kế được các kiểu quần âu, áo sơ mi và áo Jacket;

  - Viết quy trình may các kiểu quần âu, áo sơ mi và áo Jacket;

  - Vận dụng kiến thức cơ sở và chuyên môn vào phân tích công việc, thiết lập quy trình công nghệ may.

  - Thiết lập được quy trình sản xuất sản phẩm may trên dây chuyền;

  - Thông hiểu quy trình kiểm tra chất luợng sản phẩm may.

       * Về kỹ năng:

  - Lựa chọn nguyên phụ liệu, xây dựng quy trình gia công phù hợp với đặc điểm sản phẩm may và thời trang.

  - Vận hành, sử dụng, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, dụng cụ may thời trang thành thạo và đảm bảo an toàn.

  - May thành thạo, đảm bảo thời gian và tiêu chuẩn kỹ thuật các sản phẩm cơ bản như quần âu, áo sơ mi, áo Jacket.

  - Thiết kế cắt may các kiểu quần áo nam, nữ, áo Jacket thời trang phù hợp với đối tượng.

  - Đảm nhận một số công việc của cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng, tổ phó tổ sản xuất may thời trang.

  - Có khả năng phát hiện sai hỏng về kỹ thuật của các bộ phận, chi tiết may thời trang liên quan.

  - Lập được tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình công nghệ may sản phẩm phù hợp với điều kiện thực tế.

  - Kiểm tra chất lượng sản phẩm trên dây chuyền may.

  - Có khả năng sáng tác mẫu mới từ mẫu căn bản đồng thời còn có kỹ năng tập huấn cho công nhân.

       * Về thái độ:

  - Chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và nhà nước.

  - Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao.

  - Tuân thủ các quy định về đặc thù của nghề nghiệp; Tác phong công nghiệp chuẩn mực.

  - Chủ động trong việc cập nhật kiến thức, thái độ tự học cao, sáng tạo và có phong cách làm việc chuyên nghiệp.

  - Rèn luyện tính chủ động, tỉ mỉ, nhanh nhẹn trong công việc, đề cao lòng yêu nghề.

  1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

       Sinh viên tốt nghiệp ra trường có kiến thức và kỹ năng vững vàng để đảm bảo nhận công việc ở cương vị của một kỹ thuật viên công nghệ may tại các doanh nghiệp may hoặc cơ sở đào tạo nghề, có khả năng tổ chức quản lý sản xuất những cơ sở sản xuất vừa và nhỏ đồng thời có khả năng tiếp tục học ở trình độ đại học.

   

  2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

  - Số lượng môn học, mô đun: 24

  - Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2070 giờ

  - Khối lượng các môn học chung/đại cương: 450 giờ

  - Khối lượng môn học, mô đun chuyên môn: 1620 giờ

  - Khối lượng lý thuyết: 722 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1348 giờ.

   

   

   

  Read 362 times
  © Ban tuyển sinh - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
  Tải về phiếu đăng ký xét tuyển