Thứ ba, 29 tháng năm 2018 09:07

  Tổ chức học, thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT căn bản - 6/2018

  Read 1309 times Last modified on Thứ ba, 29 tháng năm 2018 09:10

  Tải về phiếu đăng ký xét tuyển

  Đăng ký xét tuyển trực tuyến các ngành giáo dục nghề nghiệp

  Trắc nghiệm sở thích định hướng nghề nghiệp

  Hướng dẫn thi năng khiếu

  © Ban tuyển sinh - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
  Tải về phiếu đăng ký xét tuyển