Cao đẳng, Trung cấp (Chính quy)

  Các danh sách trúng tuyển: - Sư phạm - Ngoài sư phạm
  Các danh sách trúng tuyển: - Ngành Sư phạm - Ngành ngoài Sư phạm
  ================== Tải về ================== Phiếu đăng ký xét tuyển ngành Sư phạm ----- Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu - Ngành Giáo dục Mầm…
  ================ Tải về ================ Phiếu đăng ký xét tuyển ngành Sư phạm Phiếu đăng ký xét tuyển ngành Ngoài Sư phạm ======================================

  Tải về phiếu đăng ký xét tuyển

  Đăng ký xét tuyển trực tuyến các ngành giáo dục nghề nghiệp

  Trắc nghiệm sở thích định hướng nghề nghiệp

  Hướng dẫn thi năng khiếu

  © Ban tuyển sinh - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
  Tải về phiếu đăng ký xét tuyển