Cao đẳng, Trung cấp (Chính quy)

  Xem danh sách trúng tuyển: - Các ngành Sư phạm - Các ngành ngoài Sư phạm
  Xem danh sách trúng tuyển: - Các ngành Sư phạm - Các ngành ngoài Sư phạm

  Tải về phiếu đăng ký xét tuyển

  Đăng ký xét tuyển trực tuyến các ngành giáo dục nghề nghiệp

  Trắc nghiệm sở thích định hướng nghề nghiệp

  Hướng dẫn thi năng khiếu

  © Ban tuyển sinh - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
  Tải về phiếu đăng ký xét tuyển