Thông tin tuyển sinh

  =================== Tải về ================== Phiếu đăng ký xét tuyển ngành Sư phạm ----- Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu
  Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ kính gửi đến quý anh, chị học viên với mong muốn anh, chị có cơ hội tiếp cận…
  Các danh sách trúng tuyển: - Sư phạm - Ngoài sư phạm
  Các danh sách trúng tuyển: - Ngành Sư phạm - Ngành ngoài Sư phạm
  © Ban tuyển sinh - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
  Tải về phiếu đăng ký xét tuyển