Thứ ba, 17 tháng tư 2018 08:25

  Cách đăng ký xét tuyển vào trường như thế nào?

  Cách đăng ký xét tuyển vào trường như sau:

  Read 428 times

  Tải về phiếu đăng ký xét tuyển

  Đăng ký xét tuyển trực tuyến các ngành giáo dục nghề nghiệp

  Trắc nghiệm sở thích định hướng nghề nghiệp

  Hướng dẫn thi năng khiếu

  © Ban tuyển sinh - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận
  Tải về phiếu đăng ký xét tuyển